Jezyk polski Język angielski
Login Page

Privacy Policy

Polityka Prywatności

  1. Dane osobowe Abonentów i Użytkowników Kont przekazane w procesie rejestracji lub umieszczone w Aplikacji podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Abonent dobrowolnie udostępnia SquareDesign.pl swoje dane osobowe w związku korespondencją prowadzoną z SquareDesign.pl oraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego.
  2. Poprzez wypełnienie i przesłanie do SquareDesign.pl danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Abonent udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez SquareDesign.pl 
  3. Dane Abonentów nie zostaną przekazane żadnej instytucji zewnętrznej, która mogłaby wykorzystać je w celach marketingowych lub do oferowania swoich usług, bez ich zgody. 
  4. SquareDesign.pl może być zobowiązane do ujawnienia danych Abonentów w zakresie wymaganym i dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawne. 
  5. Abonenci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
  6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Abonentów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez SquareDesign.pl
  7. Dane podawane przez Abonenta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Abonentem w ramach obsługi SquareDesign.pl oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach SquareDesign.pl. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy Abonent spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Abonentom przez SquareDesign.pl informacji o działaniach SquareDesign.pl i świadczonych przez SquareDesign.pl usługach. Abonent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
  8. SquareDesign.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  9. SquareDesign.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Abonentów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Abonentów z aplikacji eduSquare. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Aplikacji może jednak spowodować pewne utrudnienia.

We are offline. Leave your message and contact details, we will try to get back to you