Jezyk polski Język angielski
Logowanie

Testy i egzaminy

Zalety testów i raportów EduSquare

Aplikacja EduSquare dzięki starannemu przygotowaniu i wszechstronności może być wykorzystana w różnych sektorach i firmach małych, średnich oraz korporacjach.

1. Przygotowanie pytań

 • Dodawanie pytań w wygodnym i intuicyjnym edytorze lub wczytanie pytań przygotowanych wcześniej przez firmę (np. z pliku excela)
 • Ustawienie parametrów np. jednorazowe rozwiązywanie testu, czas na rozwiązanie, testm Test można odbywać wielokrotnie, aż do momentu całkowitego opanowania materiału.
 • Test można odbywać wielokrotnie, aż do momentu całkowitego opanowania materiału. Istnieje możliwość sprawdzania odpowiedzi
 • Pytania można losować, tak by uczestnicy kursu otrzymywali go w różnej kolejności, a tym samym rozwiązywali go samodzielnie. Poza losowym wyborem zestawów można zmieniać kolejność pytań lub wybierać je losowo.

2. Przeprowadzenie testów

 • Można je przeprowadzać w dowolnej chwili i miejscu
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia testów szczegółowych, tematycznych, specjalistycznych, pod konkretne potrzeby firm
 • Wygoda w opracowaniu testów, ale także ich wypełnianiu
 • Testy mogą być prowadzone w jednym miejscu dla nieograniczonej liczby osób
 • Mogą mieć dowolną formę, także interaktywną, formę gier, mogą angażować grupy poprzez ćwiczenia, komiksy, historyjki, efekty i animacje
 • Możliwość rozwiązywania testu na dowolnym urządzeniu – komputerze, tablecie lub smartphonie
 • Można powtarzać test wielokrotnie oraz sprawdzać prawidłowe odpowiedzi, do momentu, gdy materiał zostanie w pełni zrozumiany.
 • Opcja tworzenia testów w kreatorze bądź gotowego banku pytań
 • Istnieje wgląd w ilość osób zaangażowanych w wypełnienie testu oraz procentowe ich zaliczenie

3. Przegląd raportów

 • Monitorowanie postępów w nauce poprzez wgląd w informacje, kiedy dany uczestnik przystępuje do testów, w którym momencie kończy czy też przerywa, na jakim etapie ma ewentualne problemy, który etap przysparza najmniej problemów (jest to także wskazówka, czy należy zweryfikować poziom trudności testu)
 • Pozwala weryfikować wiedzę na różnych etapach tj. po zakończeniu lekcji bądź modułu
 • Pozwala mierzyć wiedzę uczestników szkolenia nawet podczas podróży służbowych, na bieżąco. Potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu
 • Wygoda w opracowaniu, ale także odczycie raportów
 • Wyniki testów i raporty umożliwiają podjęcie szybkiej i merytorycznej decyzji o awansie i wyborze najlepszych pracowników

Aplikacja daje możliwość stworzenia własnego formatu raportu, z uwzględnieniem danych szczególnie istotnych dla firmy. Oprócz raportów standardowych istnieje możliwość dostosowania raportów do Państwa potrzeb.

 • Istnieje możliwość generowania wyników raportu w dowolnie wybranej konfiguracji, z podziałem na wyniki z zaliczenia całego modułu czy też wybranej lekcji, dla pojedynczego pracownika bądź całej grupy
 • Możliwość wglądu w zaliczenia poszczególnych lekcji i ich statystyki, ocena trudności materiału szkoleniowego, czasu spędzonego na danym module/lekcji (włącznie z ilością przejrzanych slajdów), stopień opanowania materiału
 • Raport daje możliwość sprawdzenia informacji o czasie poświęconym na test, procentowym jego rozwiązaniu czy też procentowym wyniku końcowym
 • Raport może dotyczyć analizy pojedynczego pracownika, ale także całego działu bądź całej firmy
 • Możliwość sprawdzenia w jakim stopniu pracownicy poradzili sobie ze szkoleniem i testami, w jakim momencie (dziale wiedzy) mieli problemy, co pozwala na weryfikację i zmianę w strukturze szkoleń, by ułatwić przyswajanie wiedzy na przyszłość oraz zastanowić się, co należałoby zmienić
 • Raporty są czytelne, szczegółowe i bardzo dokładne
 • Natychmiastowy dostęp do raportu
 • Możliwość generowanie raportu bez ograniczeń, w dowolnym miejscu i czasie
 • Tworzenie rankingu osób, które najlepiej przeszły egzamin testowy
 • Raport generuje informację w jakim stopniu materiał został opanowany
 • Eksport raportów do MS Office, co umożliwia jego prosty wydruk

1. Przygotuj pytania

Testy Możliwość dodawania pytań w wygodnym i intuicyjnym edytorze lub wczytanie pytań przygotowanych wcześniej przez firmę (np. z pliku excela). Ustawienie parametrów np.:rozwiązanie testu odbywa się jednorazowo. Nie angażuje zespołu ludzi.
Ćwiczenia Można rozwiązywać test wielokrotnie, do momentu całkowitego opanowania materiału. Istnieje możliwość sprawdzenia odpowiedzi
Banki pytań Pytania mogą losowane z zestawu pytań po to, by Z uczestnicy kursu nie mieli pytań w tej samej kolejności, co wspiera lepszą weryfikację wiedzy. Oprócz opcji losowania zestawów, można mieszać kolejność pytań lub losowo je wybierać np. 20 pytań z zestawu 100 pytań.

2. Przeprowadź testy

Ćwiczenia dodaj jako urozmaicenie kursu i sposób na utrwalenie wiedzy Celem zwiększenia możliwości poznawczych i kreatywnych, testy mogą być wzbogacone poprzez wprowadzenie formy interaktywnej, gry, mogą angażować grupy poprzez ćwiczenia, komiksy, historyjki, efekty i animacje.
Testy i egzaminy możesz udostępnić w ramach kursu lub oddzielnie Nie ma konieczności korzystania z całych pakietów. Istnieje możliwość wykorzystania samych testów i egzaminów, ale także wersja pełna – z kursem, w zależności od potrzeb firmy.

3. Przeglądaj raporty

Po skończonym kursie przeglądaj raporty z wynikami testów. Sprawdź jak Twoi pracownicy przyswoili wiedzę. Celem zwiększenia możliwości poznawczych i kreatywnych, testy mogą być wzbogacone poprzez wprowadzenie formy interaktywnej, gry, mogą angażować grupy poprzez ćwiczenia, komiksy, historyjki, efekty i animacje.

Niestety żaden z naszych konsultantów nie jest obecnie dostępny. Zostaw wiadomość przy pomocy formularza poniżej: